UWV

Re-integratie voor UWV-cliënten

Om ook hoogbegaafde volwassenen met een AG of ZW-uitkering te kunnen helpen, heeft Hoogbegaafd in Bedrijf met het UWV een raamovereenkomst gesloten voor het uitvoeren van re-integratiediensten. De Re-integratie diensten die het UWV inkoopt, zijn bestemd voor de volgende typen klanten:

 • Klanten met een AG-uitkering; Het kan dan gaan om een WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering.
 • Klanten met een ZW-uitkering. Dit zijn flexwerkers en mensen die tijdens hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden.
 • Klanten die na afloop van de wachttijd geen recht hebben op een WIA-uitkering, maar op een WW-uitkering omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn geacht; (WIA<35%)
 • Klanten die na afloop van het eerste Ziektewetjaar niet langer een recht op een uitkering op grond van de Ziektewet hebben, maar op een WW-uitkering (ZW<35%)
 • Vanaf 01-04-2021 koopt het UWV deze dienstverlening ook in voor niet-UWV-klanten die vanuit de regionale mobiliteitscentra worden ondersteund.

Om in aanmerking te komen voor een re-integratiedienst moet je eerst toestemming hebben van het UWV. Samen met het UWV stel je een Werkplan/Plan van aanpak op dat onder andere beschrijft voor wat voor soort traject je in aanmerking komt.

Het UWV onderscheidt verschillende soorten re-integratiediensten. Hoogbegaafd in Bedrijf biedt deze alle aan:

Modulaire Diensten:

 • ‘Participatie interventie’. Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.
 • ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’. Ook deze dienst biedt ondersteuning aan klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.
 • ‘Begeleiding bij scholing’. Voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

Praktijkassessment

Bedoeld voor klanten voor wie het moeilijk in te schatten is wat de mogelijkheden zijn om te werken. We maken dan een assessment en adviseren het UWV wat een goede vervolgstap is. Vaak wordt dit traject ingezet voorafgaand aan een traject ‘Werkfit maken’.

Werkfit Maken

‘Werkfit maken’ is erop gericht om klanten weer geschikt te maken om het werk te hervatten.
Hoe ziet het traject ‘Werkfit maken’ eruit?
Een re-integratietraject is altijd maatwerk. Dit betekent dat je de begeleiding en coaching krijgt die jij nodig hebt. De onderdelen waaruit een traject ‘Werkfit maken’ kan bestaan zijn:

 • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit; hierbij ligt de focus op het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid. Wanneer je belemmeringen ondervindt gaan we samen op zoek naar hoe je hiermee kunt omgaan zodat deze je niet langer tegenhouden in je terugkeer op de arbeidsmarkt.
 • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen; met behulp van een KernTalenten-analyse maken we duidelijk waar voor jou de beste kansen liggen en in welke richting – passend bij jouw sterke KernTalenten, jouw mogelijkheden, opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring – jouw toekomstige werkgever gezocht moet worden.
 • Versterken van de werknemersvaardigheden; dit zal worden ingezet wanneer je als werkzoekende al wat langer uit het arbeidsproces bent. Er wordt gewerkt aan het (weer) opbouwen van een arbeidsritme en de vaardigheden die nodig zijn om een goed werknemer en collega te zijn.

Naar Werk

‘Naar Werk’ bestaat uit de begeleiding naar een nieuwe baan: solliciteren, netwerken en jobhunting.

Jobcoaching

Voor cliënten die een doelgroepenverklaring hebben of daarvoor in aanmerking komen, bieden wij ook jobcoaching. Daarover lees je meer op deze pagina.

Geïnteresseerd?

Als je geïnteresseerd bent in deze dienstverlening, bespreek dan de mogelijkheden met jouw UWV-contactpersoon.
Heb jij al toestemming en wil je een afspraak met ons maken? Vul dan ons intakeformulier in en stuur het op naar de coach van jouw keuze of naar het algemene e-mailadres, dat je in de voettekst van het formulier vindt.


Samenwerking

Bij Hoogbegaafd in Bedrijf zijn meerdere coaches aangesloten. Het overzicht tref je aan op onze Team-pagina.