Kerntalenten

Kerntalenten
Wat zijn Kerntalenten?
Oorsprong van de methode
Hoe worden Kerntalenten bepaald?
De betekenis en het gebruik van Kerntalenten
Kerntalenten en hoogbegaafdheid
De Kerntalenten-analyse als dienst
Aanvullende info voor werkgevers
Meer informatie

Kerntalenten

Sinds 2013 verzorgt Hoogbegaafd in Bedrijf Kerntalenten-analyses.
De Kerntalenten-analyse is het eerste HR-instrument dat we tot nu toe gezien hebben dat de complexiteit van een hoogbegaafd mens aan kan. Het is geen methode met hokjes waar je als mens in gestopt wordt en waarbij het systeem leidend is. Nee, jij als individu bent het vertrekpunt en het geeft jouw persoonlijke constellatie van 23 Kerntalenten weer.

Wat zijn Kerntalenten?

Kerntalenten weerspiegelen je aard, je potentieel én je intrinsieke motivatie om kennis en competenties te willen verwerven en om jouw klassieke aanleg, persoonlijkheid en talenten te ontwikkelen. Kerntalenten zijn je natuurlijke aanleg, jouw set van sterke en minder sterke eigenschappen. Ze bepalen de mogelijkheden waarover je beschikt en bevinden zich nog onder de laag van klassieke talenten, aanleg, competenties en vaardigheden, waar veel andere HR-instrumenten zich op richten.

Oorsprong van de methode

Danielle Krekels ontdekte dat je favoriete kinderspelletjes en hoe je daarmee speelde alles zeggen over je dieperliggende, natuurlijke talenten. In haar werkveld werving en selectie van wetenschappelijk opgeleid personeel kwam zij er meer dan 20 jaar geleden achter dat ingenieurs een verrassend vergelijkbare speelvoorkeur in hun kindertijd bleken te hebben. Deze vaststelling was de aanleiding voor verder onderzoek. Zo ontdekte ze 23 Kerntalenten, met elk hun eigen specifieke componenten. Na meer dan 10.000 diepte-interviews is de KernTalenten-methode stevig empirisch uitgebouwd en verfijnd. Ook is de methode aan de Vrije Universiteit Brussel theoretisch wetenschappelijk getoetst.

Hoe worden Kerntalenten bepaald?

We ontdekken ze via een eenvoudige vragenlijst. De vragenlijst brengt je terug naar je kindertijd (4-12 jaar). Je favoriete speelgoed en de spelletjes die je als kind het liefst deed, zeggen alles over je Kerntalenten. Een kind wordt niet creatief door met Lego te spelen maar speelt graag met Lego omdat het creatief is. ‘Spelen met Lego’ spreekt zijn aard, potentieel en intrinsieke motivatie aan om functionele dingen te creëren. Dit inzicht, dat kinderen hun persoonlijkheid veruiterlijken in de keuze van hun speelgoed, activiteiten en sport, bleek de sleutel die geleid heeft tot deze methode.

De betekenis en het gebruik van Kerntalenten

Wanneer je je Kerntalenten kent, kun je bewustere keuzes maken die echt bij je passen. Er zijn meerdere toepassingsgebieden, zoals werving & selectie of relatietherapie. Ik zet deze methode met name in in de context van hoogbegaafdheid en werk.
Als je je sterke Kerntalenten kunt inzetten krijg je daar vanzelf energie en zelfontwikkeling voor terug. Je komt makkelijk in de ‘flow’ en geniet persoonlijke en professionele voldoening.
Een situatie of opdracht waar je je sterke Kerntalenten niet kunt inzetten, leidt snel tot verveling en het gevoel iets te missen.
Een situatie of opdracht waarin je vooral je kleine Kerntalenten moet aanspreken, vraagt veel extra energie. Het zal je overigens moeilijk vallen om in zo’n situatie echt uit te blinken.
Vaardigheden die niet door jouw Kerntalenten worden gedragen, zijn veel moeilijker aan te leren en geven je minder voldoening. Bovendien leiden ze zelden tot meer dan een gemiddeld niveau. De tijd en energie die je investeert in de ontwikkeling en ontplooiing van je sterke Kerntalenten levert je altijd prima resultaten op.

Kerntalenten en hoogbegaafdheid

Zoals eerder vermeld, is de Kerntalenten-methode de eerste methode die wij tegengekomen zijn die in onzen ogen de complexiteit, intensiteit en gedrevenheid van hoogbegaafde volwassenen kan behappen. Uit deze methode komt een dermate gedetailleerd beeld dat recht doet aan de vele facetten van een hoogbegaafd persoon. Andere methoden die we in het verleden gezien hebben, kunnen dit niet. Deze zijn vaak te kort door de bocht, te ongenuanceerd. Veel hoogbegaafden herkennen zich vaak ook niet in die methoden.
Zeker bij ‘laatontdekkers’ (volwassenen die pas op latere leeftijd ontdekken dat ze hoogbegaafd zijn) speelt een diepe wens om hun aanwezige talenten gericht te willen gaan inzetten. Zij voelen vaak een drang om hun hoogbegaafdheid positief aan te wenden, er nu eens profijt van te hebben in plaats van het vaak tot dan toe aanwezige idee er overheersend last van te hebben (gehad). Een Kerntalenten-analyse geeft niet aan óf je hoogbegaafd bent, maar wel hóe jij hoogbegaafd bent.


Een Kerntalenten-analyse kan ook een verklaring bieden voor waar het in jouw (arbeids-) verleden is misgegaan, waarom die burn- of bore-out optrad. De methode geeft namelijk ook voortreffelijk inzicht in waar jij energie van krijgt en waar jij energie aan verliest. Zie deze tabel:
burnout-boreout-HB-KTN

De analyse biedt belangrijke inzichten om beslissingen over je toekomst op te baseren. Wat heb jij absoluut nodig om in je werk gelukkig te zijn? Welke aspecten moet je vooral zien te vermijden? Waar liggen jouw grenzen? Welke studie is voor jou passend? Welke talenten kun jij tot excellentie ontwikkelen?

De Kerntalenten-analyse als dienst

We gebruiken de Kerntalenten-analyse als mogelijk middel in onze coaching voor hoogbegaafde volwassenen. Een Kerntalenten-analyse kan los afgenomen worden, maar kan ook het begin of juist de afsluiting van een langer coachtraject zijn.

En Kerntalenten-analyse bestaat uit:

 • Een eerste sessie
  • Waarin we samen de door jou vooraf ingevulde vragenlijst doorlopen, gevolgd door
  • een uitdieping in een gestructureerd diepte-interview en vervolgens
  • een eerste mondelinge terugkoppeling
 • Een verslag
  • Vervolgens maken we een uitgebreid verslag met de analyse. Hierin worden alle 23 Kerntalenten gewogen en gecombineerd, aangevuld met conclusies en aanbevelingen. Dit rapport wordt binnen 3 weken na het diepte-interview per e-mail toegezonden
 • Een tweede sessie
  • In dit toekomstgerichte gesprek wordt het verslag nabesproken en
  • maken we afspraken voor een eventueel vervolg.

Aanvullende info voor werkgevers

Een volledige Kerntalenten-analyse is een verhelderend hulpmiddel bij:

 • de werving of promotie van medewerkers (denk ook aan selectie voor deelname aan management trainee programma’s)
 • re-integratie na burn-out of bore-out
 • het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen
 • het bepalen van opleidingsbehoeften

Indien u als organisatie in een korte periode voor meerdere (potentiële) medewerkers een Kerntalenten-analyse wilt laten uitvoeren, kunnen wij dit organiseren. Wij hebben wij meer dan 20 kerntalenten-analisten binnen ons bedrijf actief. Neem contact op voor meer informatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over Kerntalenten zie: