Arbeidsjuridische ondersteuning

Hoogbegaafden lopen nog wel eens aan tegen problemen op het werk. Dit komt dan vaak door de combinatie van kenmerkende eigenschappen van hoogbegaafden en de werkomgeving en -omstandigheden waarin de hoogbegaafde werkt. Deze combinatie kan een voedingsbodem zijn voor bijvoorbeeld demotivatie, frustratie, spanningen, samenwerkingsproblemen, arbeidsconflicten, verzuim  en re-integratie.

Situaties die voor zowel de hoogbegaafde werknemer als voor werkgevers met een hoogbegaafde werknemer uitdagend zijn. Als de juiste hulp niet – of niet voldoende – wordt ingezet is al gauw sprake van escalatie. Een juridisch conflict is eerder regel dan uitzondering. Denk daarbij aan arbeidsconflicten, disfunctioneren, verzuim- en re-integratieperikelen tot aan ontslag. Vervelende situaties voor iedereen.

Begeleiding, ondersteuning, advies of bijstand door een arbeidsjurist is dan verstandig. Wanneer er hoogbegaafdheid meespeelt, is het éxtra belangrijk dat in de juridische advisering en bijstand oog, begrip en rekening wordt gehouden met (en ruimte wordt gegeven aan) hoogbegaafdheid. Zodat enerzijds de hoogbegaafde zich daadwerkelijk gezien, gehoord en begrepen voelt, maar anderzijds de werkgever inzicht krijgt in de soms complexe situaties en systemen die bij hoogbegaafdheid meespelen.

Daarom werken wij samen met en adviseren wij: Debby van der Lede-Verkerk.

In haar eigen woorden: “Door mijn expertise en jarenlange ervaring binnen het arbeids- en ambtenarenrecht in combinatie met het feit dat ik mijzelf (enorm) herken in de kenmerkende eigenschappen van hoogbegaafden, kan ik als professional juridisch maatwerk leveren aan hoogbegaafden of werkgevers met hoogbegaafde werknemers.”  

Volg deze link naar de website van Van der Lede Arbeidsrecht. Of mail naar [email protected]