European Talent Point

Hoogbegaafd in Bedrijf maakt als European Talent Point deel uit van het European Talent Support Network (ETSN). We zijn daarmee ook vertegenwoordigd in de Klankbordgroep van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling is het de missie van NTCN om bij te dragen aan het stimuleren van talenten en creativiteit bij kinderen, jongeren en volwassenen in Nederland.

Hoogbegaafd in Bedrijf (Gifted at Work) is part of the European Talent Support Network (ETSN). As such we are represented in the Resonance Board of the National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). As the Dutch Expertise Centre for Giftedness & Talent Development it is NTCN’s mission to stimulate talents and creativity for children, adolescents, and adults in the Netherlands.

About Hoogbegaafd in Bedrijf