Mediation

Wanneer een arbeidsconflict ontstaat, wordt vaak mediation ingezet. Wanneer hoogbegaafdheid een rol speelt in dat conflict is het van belang dat de betreffende mediator daar kennis van heeft. De volgende twee mediators raden wij van harte aan. Hieronder stellen zij zich voor.

Claudia Raaphorst
Commpositie
in Hoek van Holland/Naaldwijk

Claudia Raaphorst is eigenaar van Commpositie, een bureau in het Westland dat is gespecialiseerd in communicatie en mediation met kijk op hoogbegaafdheid. Claudia heeft een frisse kijk op hoogbegaafdheid en de verbinding met jezelf en met de ander. Communicatie vormt hierin een sleutelrol. Zij is zeer goed bekend met de uitdagingen die horen bij hoogbegaafdheid, zoals autonomie, rechtvaardigheid en leiderschap. Hoogbegaafdheid en een zorgeloze baan is helaas geen vanzelfsprekendheid. Claudia vindt het belangrijk dat iedereen er mag zijn en dat op neutrale wijze wordt gekeken naar haalbare samenwerkingen in het arbeidsproces. Dat lukt niet altijd vanzelf en daarom is het soms heel fijn als een neutrale mediator partijen kan ondersteunen. Maar dan wel een mediator mét gedegen kennis van hoogbegaafdheid. Claudia is zo’n mediator. Haar aanpak is no nonsens, gestructureerd en duidelijke taal.

Ido van der Waal
www.altena-ned.nl
in Den Haag

Hoogbegaafden hebben door hun eigenschappen regelmatig bijzondere uitdagingen op het werk. Ze zijn ambitieus, geïnspireerd en hebben veel ideeën over hoe dingen beter kunnen worden georganiseerd. Hun ideeën en adviezen zijn goed onderbouwd en deugen maar toch worden ze niet opgepakt. Diverse pogingen om deze ideeën te delen met collega’s en leidinggevenden leveren alleen maar extra spanningen op en er wordt niets mee gedaan. Dit voorbeeld scenario vanuit het perspectief van de hoogbegaafde leidt dan vaak naar een conflict. Andere eigenschappen van hoogbegaafden die leiden tot spanningen en conflict zijn bijvoorbeeld het sterke gevoel voor (on)rechtvaardigheid en de intolerantie voor inconsequent gedrag en handelen.

Eén ander belangrijk kenmerk bij het ontstaan van conflicten van hoogbegaafden op het werk is het anders denken dan de meeste mensen. Uit de praktijk blijkt dat anders denken een bron kan zijn van het uit de hand lopen van meningsverschillen naar een escalerend conflict.

In tegenstelling tot wat veel mensen vinden zijn conflicten soms juist nuttig om tot andere ideeën en gedachten te komen. Ze moeten alleen niet escaleren want dan worden ze schadelijk. In dialoog kunnen blijven is dan lastig maar wel belangrijk om verder te kunnen. In een aantal gevallen lukt het niet om de situatie zelf op te lossen en is specialistische hulp nodig. Dit proces naar een oplossing deskundig begeleiden vergt specifieke kennis en vaardigheden van het omgaan met conflicten. Daarnaast speelt het herkennen en erkennen van de waarde van de conflictinhoud een belangrijke rol voor de uitkomst.

Deze complexiteit en diepgang zijn elementen die afwijken van standaard advisering en een reguliere arbeidsmediation.

Ido van der Waal heeft op dit gebied veel kennis en ervaring en heeft ook onderzoek op dit terrein verricht. Daarnaast geeft hij regelmatig presentaties samen met Noks Nauta over het onderwerp conflicten van hoogbegaafden. Ido werkt landelijk en heeft zijn basis in Den Haag. Hij werkt met een particulier uurtarief en een werkgever tarief. De hoogte van het tarief wordt mede bepaald door draagkracht