Jobcoaching

Jobcoaching is een werknemersvoorziening voor werkende volwassenen die een structurele arbeidsbeperking hebben en ondersteuning nodig hebben om hun werk te behouden. Dit kunnen dus ook volwassenen met kenmerken van hoogbegaafdheid zijn. 

Hoogbegaafd in Bedrijf is een door UWV erkende jobcoachorganisatie. 

Een jobcoach ondersteunt bij het hervinden en behouden van kracht en plezier in het werk om (opnieuw) uitval te voorkomen en de nieuwe gevonden functie te behouden. 

De jobcoaches van Hoogbegaafd in Bedrijf zijn er om volwassenen met kenmerken van hoogbegaafdheid te begeleiden in de werkomgeving, zodat deze met plezier naar het werk gaan en de werkgever hun talenten optimaal kan benutten. Wij stemmen verwachtingen tussen de medewerker en de werkomgeving af, zorgen voor duidelijke communicatie en ondersteunen bij problemen die de hoogbegaafde medewerker mogelijk ondervindt.  Hierbij kijken we naar waar de werknemer behoefte aan heeft en stellen we duidelijke doelen vast.  

Onze jobcoaches ondersteunen ook de werkgever, leidinggevende en collega’s. Hoe ga je om met een hoogbegaafde medewerker? Hoe moet voor deze persoon het werk passend worden gemaakt? Daar liggen vaak uitdagingen waarbij onze jobcoaches kunnen adviseren en praktische handvatten aanreiken.  

Kenmerkend voor de jobcoaches van Hoogbegaafd in Bedrijf is dat wij altijd naast de medewerker staan en deze zoveel mogelijk de regie laten houden. Wij vinden het daarom belangrijk dat we niet alleen in contact komen wanneer er zich problemen voordoen; onze begeleiding is er juist op gericht problemen te voorkomen of in ieder geval hanteerbaar en bespreekbaar te maken. Wij vinden dat coach en coachee gelijkwaardig zijn en ieder zijn eigen kennis en ervaring meebrengt. Onze jobcoaches zijn bekend met de kenmerken van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit en hoe deze van invloed zijn op het individu en de afstemming met de omgeving.  

We stellen samen een concreet plan van aanpak op dat we indienen bij het UWV. Dit wordt beoordeeld door een arbeidsdeskundige. Na goedkeuring gaan we voor zes maanden aan de slag. Mocht het daarna nog nodig zijn, kan dit verlengd worden met steeds zes maanden tot maximaal drie jaar. Hierbij wordt uitgegaan dat de zwaarte van de begeleiding steeds afneemt en/of doelen worden bijgesteld. 

Wij leggen graag uit waar wij voor staan en hoe wij kunnen ondersteunen bij het behouden van een fijne en passende werkplek en functie. Voor meer informatie, vul ons contactformulier in of vraag meteen een intakegesprek aan door het invullen van ons intakeformulier

Meer info (UWV) over jobcoaching  
Meer info (UWV) over het doelgroepenregister