home

Hoogbegaafde volwassenen hebben specifieke talenten die ze in hun werkcontext kunnen inzetten zoals hun analytische vermogen, het snel kunnen schakelen tussen conceptueel en detail niveau, het leggen van relaties tussen verschillende vakgebieden en creativiteit in het oplossen van problemen. Echte outside-the-box-denkers!

Soms komen hoogbegaafden echter niet goed (genoeg) uit de verf. Dit oordeel vellen zij vaak over zichzelf, maar dit kan ook vanuit de omgeving komen. Bijvoorbeeld van een leidinggevende of een opdrachtgever.
Hiervoor kunnen heel veel redenen zijn en in mijn ervaring is het meestal een combinatie van twee aspecten: het individu èn de omgeving. En beide kunnen veranderen, leren, of: beter op elkaar afgestemd worden.

Op deze site geef ik informatie over mijn dienstverlening met betrekking tot hoogbegaafdheid in de context van werk voor zowel werkgevers, werknemers als zelfstandigen.

Hoogbegaafdinbedrijf.nl is een website van Rianne van de Ven